Чипка 1
150
XL, XXL

053062
- пончо је трапез кроја округлог изреза без копчања, и
облази се преко главе
- са прорезима за руке
- вез у црној боји на сивом штофу даје упечатљив израз
- вез је заступљен и на предњој и на задњој страни
понча

Одржавање
Величине

XL, XXL Пончо покрива две величине, а трапез крој са прорезима за руке даје могућност и за трећу величину.

Одржавање
Величине

>
<
>
<
>
<
>
<
A
2
3
4
5
Модел ➔
Каталог
A